Колобродов В.Г.

Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних апаратів

Розроблено новітню модель інформаційних перетворень при дистанційних спостереженнях з борта авіаційного або космічного апарату з використанням тепловізійної оптико-електронної системи спостереження. Ця модель враховує характеристики фонів, цілей, оптичної системи та матричного приймача випромінювання, що дозволяє досліджувати шляхи покращення технічних характеристик основних блоків системи.

Математичне моделювання та розробка засобів діагностики стану людини на основі аналізу інфрачервоного випромінювання патогенних зон

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000354
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка методів і розрахункового інструментарію для об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення космічних інфрачервоних камер дистанційного зондування Землі

Запропонований метод підвищення роздільної здатності при субпиксельній реєстрації зображень

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003421
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка комплексу багатоспектрального моніторингу навколишнього середовища для запобігання аваріям, надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків

Макет двоканальної ОЕСС

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001489, НТУУ «КПІ» - 2546-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

1. Номер державної реєстрації – 0110U002422
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Колобродов В.Г
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних засад проектування елементів дифракційної оптики та систем на їх основі

Мультифокальні інтраокулярні лінзи

1. Номер державної реєстрації – 0109U001507
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.