Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку

Розроблено інформаційну платформу сценарного аналізу у вигляді математичного забезпечення вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів стратегічного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів. Побудова і оцінювання сценаріїв забезпечується за допомогою універсальної сукупності засобів і підходів, яка названа методологією сценарного аналізу, що є комплексом математичних, програмних, логічних й організаційних засобів й інструментів для визначення послідовності застосування окремих методів, взаємозв'язків між ними й, у цілому, формування самого процесу передбачення.

Для моделювання складних неформалізованих систем запропоновано когнітивний підхід, який базується на когнітивних аспектах, що включають в себе процеси сприйняття, мислення, пізнання, пояснення і розуміння. Застосовується технологія когнітивного моделювання, яка дозволяє на основі когнітивних моделей визначати можливі і раціональні шляхи управління ситуацією з ціллю переходу від вихідних станів до позитивних.

Запропонована методика представлення та інтелектуальної обробки різнорідної кількісної та якісної інформації за допомогою апарату семантичних мереж. Розроблені нові теоретичні та методологічні основи сценарного аналізу з урахуванням багатофакторних ризиків, нові принципи узгодженості експертного оцінювання, що надає можливість гарантованого отримання достовірних сценаріїв майбутнього в науково-технологічній та інноваційній діяльностях. Розроблені також методи адаптивного стратегічного планування в межах сталого розвитку.

На основі розробленого інструментарію на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим виявлені та оцінені критичні технології, що впливають на розвиток аграрного сектору АР Крим до 2020 року.