маніпулятор

Розвиток основних положень проектування маніпуляторів мобільних роботів спеціального призначення адаптованих для роботи з небезпечними об’єктами

Запропонована концепція розвитку теорії проектування маніпуляторів мобільних роботів на основі висунутої ідеї про розділення процесів на різнорідні групи – макропроцеси та мікропроцеси. Застосовані ефективні теоретичні методи досліджень робочих процесів на основі стохастичних тензорних полів, узагальнених функцій та гвинтового числення, адаптованих до задач дослідження маніпуляторів мобільних роботів.

Створення дистанційно керованої платформи мобільного робота розмінування високої прохідності і маневреності

Розроблена концепція створення малогабаритних універсальних базових шасі робота високої прохідності та маневреності, яка поєднує мінімізацію габаритів і ваги мобільних роботів, здешевлення у виробництві робототехнічного комплексу завдяки зниженню ресурсо- та матеріало- ємності, значне розширення сфери використання мобільних роботів на сфери, де традиційна великогабаритна техніка не може бути застосована, реалізація якої базується на застосуванні кінематичних схем шасі, що забезпечують високу прохідність на пересіченій місцевості та у будинках з можливістю долання типових перешкод (еска

Адаптивний маніпулятор віброхвильового руйнування гірських порід та видобутку корисних копалин

В гірничій промисловості все ще застосовуються механізовані комплекси та виконавчі органи, які передбачають застосування ручної праці гірників та їх безпосередньої присутності у вибої. Застосування ручних машин ударної дії, наприклад, пневматичних відбійних молотків з механічним керуванням призводить до вібраційної дії на оператора та значних втрат енергії в пневматичному механізмі газорозподілу, який має низький коефіцієнт корисної дії.