Романкевич О.М.

Методи оцінки та забезпечення необхідного рівня технічної безпеки роботи спеціалізованих багатопроцесорних систем управління

Метою роботи є розробка методів та засобів визначення ймовірності переходу реконфігуровної багатопроцесорної системи (БС) управління складним об’єктом у небезпечний стан та підвищення вірогідності результатів роботи системи. Під час експлуатації помірі виходу з ладу процесорів БС може перейти у небезпечний стан ( стан, коли не може бути реалізована хоч би одна з функцій управління, без якої об’єкт управління переходить у небезпечний стан).

Методи та засоби підвищення надійності та інформаційної стійкості багатопроцесорних систем для об’єктів критичного призначення

Підвищення надійності багатопроцесорних систем (БС) управління складними об’єктами, зокрема, критичного призначення досягається різними шляхами, що розглядаються у роботі, введення різних видів надлишковості, зокрема, часової і апаратурної, і частіше за все – за рахунок придання їм властивості відмовостійкості. Оцінюється мінімальна кількість додаткових процесорів для підвищення надійності (ймовірності безвідмовної роботи) системи до необхідного рівня. Кожен додатковий процесор дає певний стрибок у надійності.

Спеціалізована комп’ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.

Розроблено програмний комплекс розрахунку ймовірності безвідмовної роботи реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем (ВБС) за допомогою статистичного експерименту з GL-моделями, що віддзеркалюють реагування ВБС на потік відмов її компонентів. Запропоновано нові математичні графо-логічні моделі (GL-моделі), що адекватно відображають реакцію ВБС на появу відмов, оптимізовані до використання у спеціалізованій системі. Розроблено методи та алгоритми прискореного формування моделі, здійснено прогнозування її складності на ранніх етапах проектування ВБС.