Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності.

1.       Номер державної реєстрації теми - 0110U002249

2.       Науковий керівник -   д.т.н., проф. Зайченко Ю.П

3.      Суть розробки, основні результати. 

Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об’єктів на суперкомп’ютері

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001275
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка спеціалізованої бази знань для рекурсивного аналізатора слабко зв’язаної природно-мовної текстової інформації Web- застосувань.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002409

2. Науковий керівник- д.т.н., проф. Стенін О.А,

3. Суть розробки, основні результати.

Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних.

Номер державної реєстрації теми – 0110U002423
Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М
Суть розробки, основні результати.

Мономолекулярні нанопровідники і нанонапівпровідники на основі внутрішньо-допованих діамондоїдів

1. Номер державної реєстрації 0109U001783
2. Науковий керівник д.х.н., проф. Фокін Андрій Артурович
3. Суть розробки, основні результати

Розроблення математичних моделей для інформаційних технологій в недетермінованих та детермінованих складних технічних системах

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U00373
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Щербина В.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Математичне моделювання процесів формування багатокомпонентних полімерних композиційних матеріалів із застосуванням направленої фізико-хімічної модифікації

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U00037
2. Науковий керівник - д.т.н., с.н.с. Колосов О.Є.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка засад комплексної експрес-діагностики функціонального стану біологічних об`єктів.

Структурна схема реалізації комплексного методу експрес-діагностики

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001299
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Воронов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних засад проектування елементів дифракційної оптики та систем на їх основі

Мультифокальні інтраокулярні лінзи

1. Номер державної реєстрації – 0109U001507
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення узагальненої дискретної моделі процесів формування полімерних виробів з урахуванням напружено-деформованого стану конструктивних елементів машин при складному термосиловому навантаженні

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000370,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сахаров О.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки