Прикладний системний аналіз та системна інженерія інформаційно-комунікаційних систем

Номер державної реєстрації теми - 0109U001545.

Науковий керівник - д.т.н., проф. Молчанов О.А.

Суть розробки

Розроблення дискретизованих математичних моделей процесів змішування та формування при приготуванні нових полімерних композицій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002273, НТУУ «КПІ» - 2353-п.
2. Науковийкерівник- к.т.н., проф. Сівецький В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва.

агальний вигляд натурних втулок різних типорозмірів з матеріалів на основі шліфувальних відходів сталей: а - Р6М5+5%CaF2

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002325
2. Керівник НДР: д.т.н., проф., Киричок П.О.
3. Суть розробки. Основні результати.

Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

Макет газорозрядної електронної гармати з блоком керування параметрами електронного пучка

1. Номер державної реєстрації – 0110U002292
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Денбновецький С.В
3. Суть розробки, основні результати

Наукові теоретичні та експериментальні дослідження для одержання нових знань про закономірності розподілу гравітаційних аномалій Землі

ДК з двогіроскопним ГГ (патент No88473)

1. Номер державної реєстрації No0108U000623.
2. Науковий керівник: Д.т.н., проф. Заслужений діяч науки і техніки України Безвесільна О.М. приладобудівний факультет, кафедра приладобудування.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка теоретичних основ побудови сенсорних мереж на основі сучасних інформаційних і нано-мікро технологій

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000401.
2. Науковий керівник-д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

1. Номер державної реєстрації – 0110U002422
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Колобродов В.Г
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002414

2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кузнецов В.Д.

3. Суть розробки, основні результати

Створення композиційних матеріалів з самофлюсівних сплавів і відхідних твердих сплавів та покриттів з них.

Схема установки для виробування матеріалів на газоабразивний знос

1. Номер державної реєстрації теми – № 110U002327
2. Науковий керівник – к.т.н., проф. Степанчук А.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідний зразок клінічної системи лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії.

Блок-схема дослідного зразка СЛОЗ-ФДТ

1. Номер державної реєстрації – 0108U000913
2. Науковий керівник – к.т.н., с.н.с. Денисов М.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки