(5) | " (1) | A (13) | B (2) | C (36) | D (135) | E (13) | F (9) | G (2) | H (12) | I (28) | J (1) | K (1) | L (3) | M (34) | N (5) | O (4) | P (14) | R (25) | S (27) | T (75) | U (2) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (8) | В (14) | Г (12) | Д (41) | Е (7) | З (15) | И (36) | К (15) | Л (2) | М (80) | Н (22) | О (22) | П (45) | Р (345) | С (93) | Т (55) | У (13) | Ф (34) | Ц (2) | Э (5)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Загальна теорія визначення завантаження різальної частини лезового інструменту editor2 Птн, 07/08/2016 - 17:59
Загальна теорія забезпечення інформаційних технологій проектування черв’ячних фрез admin.report Птн, 07/08/2016 - 18:01
Закономірності формування нанокрісталічної структури та механічних властивостей в сплавах заліза під час інтенсивної пластичної деформації. editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:41
Закономірності впливу квазігідростатичного стиску на структуру та механічні властивості кристалічних металоподібних речовин та квазікристалічних металевих матеріалів editor2 Втр, 08/14/2018 - 14:06
Закономірності формування біосумісних захисних покриттів на титанових та залізних сплавах для штучних протезів та медичного інструменту. editor2 Срд, 07/06/2016 - 21:16
Закономерности влияния квазигидростатического сжатия на структуру и механические свойства кристаллических металлоподобных веществ и квазикристаллических металлических материалов editor2 Втр, 08/14/2018 - 14:06
Закономерности формирования биосовместимых защитных покрытий на титановых и железных сплавах для искусственных протезов и медицинского инструмента editor2 Срд, 07/06/2016 - 21:16
Закономерности формирования нанокристаллической структуры и механических свойств в сплавах железа при интенсивной пластической деформации editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:41
Залежність ємності SiO2/Al2O3-катодів літієвих джерел струму від енергетичного перерозподілу електронів, спричиненого умовами синтезу нанокомпозитів admin.report Срд, 08/16/2017 - 15:58
Застосування сучасних інформаційних технологій для створення інтелектуальних технологічних систем і технологій та розробка засобів підвищення якості виготовлення виробів admin.report Сбт, 11/28/2015 - 02:05
Захист сталі від корозії в умовах роботи нових енергозберігаючих генераторів тепла-контактних водонагрівачів admin.report Сбт, 01/31/2015 - 00:26
Защита стали от коррозии в условиях работы новых энергосберегающих генераторов тепла - контактных водонагревателей admin.report Сбт, 01/31/2015 - 00:26
Зменшення витрат природного газу у великій і малій енергетиці та на компресорних станціях України на основі впровадження замкнених газотурбінних та термодинамічно форсованих двопаливних монарних технологій admin.report Срд, 07/06/2016 - 16:19
Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ admin.report Срд, 07/06/2016 - 16:16
Золь-гель синтез наноматериалов на основе слоистых силикатов для извлечения токсикантов с водных сред admin.report Срд, 07/06/2016 - 16:16