(5) | A (10) | B (2) | C (29) | D (111) | E (8) | F (7) | G (2) | H (8) | I (25) | J (1) | K (1) | L (3) | M (30) | N (5) | O (3) | P (11) | R (20) | S (20) | T (60) | U (1) | W (2) | І (5) | А (14) | Б (7) | В (14) | Г (8) | Д (36) | Е (5) | З (13) | И (31) | К (9) | Л (2) | М (67) | Н (16) | О (19) | П (30) | Р (276) | С (85) | Т (40) | У (10) | Ф (26) | Ц (2) | Э (3)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Теорія дослідження температурного поля біопалива нового термоанемометричного витратоміра з використанням алгоритмічних методів, апарату штучних нейронних мереж administrator Срд, 08/16/2017 - 15:44
Теорія ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами administrator Чтв, 08/31/2017 - 13:03
Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва administrator Птн, 07/08/2016 - 21:43
Теоретические и технологические принципы управления специальными свойствами высоколегированных сплавов для литых деталей особо ответственного назначения administrator Птн, 06/24/2016 - 13:24
Теоретические и экспериментальные исследования морфологии и оптических свойств фотохимически / термически синтезированных наноразмерных частиц с характерными спектрами поверхностного плазмонного резонанса admin Срд, 07/06/2016 - 21:10
Теоретические и экспериментальные основы создания нового класса сенсоров терагерцового диапазона administrator Птн, 07/08/2016 - 21:27
Теоретические основы построения мобильных систем широкополосного радиодоступа миллиметрового диапазона волн admin Птн, 07/08/2016 - 17:49
Теоретическое обоснование принципов построения диагностической медицинской техники и технологий ее применения administrator Птн, 07/08/2016 - 21:59
Теоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначення administrator Птн, 06/24/2016 - 13:24
Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль. admin Птн, 07/08/2016 - 17:49
Теоретичні та експериментальні дослідження морфології та оптичних властивостей фотохімічно/термічно синтезованих нанорозмірних частинок з характерними спектрами поверхневого плазмонного резонансу admin Срд, 07/06/2016 - 21:10
Теоретичні та експериментальні основи створення нового класу сенсорів терагерцового діапазону administrator Птн, 07/08/2016 - 21:27
Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем administrator Срд, 07/06/2016 - 20:55
Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем administrator Срд, 07/06/2016 - 20:55
Теоретичне обґрунтування принципів побудови діагностичної медичної техніки і технологій її застосування administrator Птн, 07/08/2016 - 21:59
Теория исследования температурного поля биотоплива нового термоанемометрического расходомера с использованием алгоритмических методов, аппарата искусственных нейронных сетей administrator Срд, 08/16/2017 - 15:44
Теория ПДС-алгоритмов и создание на ее основе моделей и методов планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами administrator Чтв, 08/31/2017 - 13:03
Теория структурно-параметрического геометрического моделирования как средство комплексной оптимизации процессов автоматизированного проектирования administrator Птн, 07/08/2016 - 21:43
Теплові та газодинамічні процеси в складних вихрових і закручених потоках administrator Птн, 06/17/2016 - 18:27
Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів administrator Срд, 06/29/2016 - 14:38
Тепловые и гагазодинамические процессы в сложных вихревых и закрученных потоках administrator Птн, 06/17/2016 - 18:27
Тепловые процессы при выращивании неактивированных сцинтилляционных кристаллов administrator Срд, 06/29/2016 - 14:38
Теплообмін і аеродинаміка складнопрофільованих теплообмінних поверхонь administrator Чтв, 07/07/2016 - 10:44
Теплообмен и аэродинамика сложнопрофилированых теплообменных поверхностей administrator Чтв, 07/07/2016 - 10:44
Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю administrator Птн, 07/08/2016 - 17:45
Терагерцовая телекоммуникационная система широкополосного радиодоступа с гигабитной пропускной способностью administrator Птн, 07/08/2016 - 17:45
Термічна стабільність та експлуатаційна надійність нанорозмірних металевих плівок на діелектриках та напівпровідниках administrator Птн, 07/08/2016 - 00:25
Термическая стабильность и эксплуатационная надежность наноразмерных металлических пленок на диэлектриках и проводниках administrator Птн, 07/08/2016 - 00:25
Термомолекулярна енергетика: дослідження термодинамічних функцій та природи гістерезиса в процесах «стиснення-розширення» звичайних і конфігураційних репульсивних клатратів. admin Птн, 07/08/2016 - 23:52
Термомолекулярна энергетика: исследование термодинамических функций и природы гистерезиса в процессах «сжатие-расширение» обычных и конфигурационных репульсивных клатратов. admin Птн, 07/08/2016 - 23:52
Технологічні засади одержання високоміцних виробів з конструкційних композиційних матеріалів для спеціального машинобудування administrator Срд, 07/06/2016 - 13:45
Технологічні основи шліфування нежорстких деталей зі складною поверхнею administrator Сбт, 12/26/2015 - 21:18
Технологічні процеси нанесення покриттів із модифікацією поверхонь виробів потоками компресійної плазми administrator Срд, 07/06/2016 - 20:54
Технологічні процеси нанесення покриттів із модифікацією поверхонь виробів потоками компресійної плазми administrator Срд, 07/06/2016 - 20:54
Технологія інтегрованих енергоефективних енергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації та smart-технологій admin Срд, 07/06/2016 - 15:53
Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей administrator Птн, 07/08/2016 - 23:35

Сторінки