(5) | " (1) | A (13) | B (2) | C (36) | D (127) | E (10) | F (7) | G (2) | H (8) | I (26) | J (1) | K (1) | L (3) | M (32) | N (5) | O (4) | P (11) | R (22) | S (26) | T (70) | U (1) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (7) | В (14) | Г (8) | Д (38) | Е (7) | З (13) | И (33) | К (15) | Л (2) | М (73) | Н (22) | О (22) | П (35) | Р (320) | С (93) | Т (47) | У (12) | Ф (26) | Ц (2) | Э (5)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Теорія дослідження температурного поля біопалива нового термоанемометричного витратоміра з використанням алгоритмічних методів, апарату штучних нейронних мереж administrator Срд, 08/16/2017 - 15:44
Теорія ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами administrator Сбт, 11/11/2017 - 15:34
Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва administrator Птн, 07/08/2016 - 21:43
Теоретические и технологические принципы управления специальными свойствами высоколегированных сплавов для литых деталей особо ответственного назначения administrator Птн, 06/24/2016 - 13:24
Теоретические и экспериментальные исследования морфологии и оптических свойств фотохимически / термически синтезированных наноразмерных частиц с характерными спектрами поверхностного плазмонного резонанса editor2 Срд, 07/06/2016 - 21:10
Теоретические и экспериментальные основы создания нового класса сенсоров терагерцового диапазона administrator Птн, 07/08/2016 - 21:27
Теоретические основы построения мобильных систем широкополосного радиодоступа миллиметрового диапазона волн editor2 Птн, 07/08/2016 - 17:49
Теоретическое обоснование принципов построения диагностической медицинской техники и технологий ее применения administrator Птн, 07/08/2016 - 21:59
Теоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначення administrator Птн, 06/24/2016 - 13:24
Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль. editor2 Птн, 07/08/2016 - 17:49
Теоретичні та експериментальні дослідження морфології та оптичних властивостей фотохімічно/термічно синтезованих нанорозмірних частинок з характерними спектрами поверхневого плазмонного резонансу editor2 Срд, 07/06/2016 - 21:10
Теоретичні та експериментальні основи створення нового класу сенсорів терагерцового діапазону administrator Птн, 07/08/2016 - 21:27
Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем administrator Срд, 07/06/2016 - 20:55
Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем administrator Срд, 07/06/2016 - 20:55
Теоретичне обґрунтування принципів побудови діагностичної медичної техніки і технологій її застосування administrator Птн, 07/08/2016 - 21:59
Теория исследования температурного поля биотоплива нового термоанемометрического расходомера с использованием алгоритмических методов, аппарата искусственных нейронных сетей administrator Срд, 08/16/2017 - 15:44
Теория ПДС-алгоритмов и создание на ее основе моделей и методов планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами administrator Сбт, 11/11/2017 - 15:34
Теория структурно-параметрического геометрического моделирования как средство комплексной оптимизации процессов автоматизированного проектирования administrator Птн, 07/08/2016 - 21:43
Теплові та газодинамічні процеси в складних вихрових і закручених потоках administrator Сбт, 11/11/2017 - 15:56
Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів administrator Срд, 06/29/2016 - 14:38
Тепловые и гагазодинамические процессы в сложных вихревых и закрученных потоках administrator Сбт, 11/11/2017 - 15:56
Тепловые процессы при выращивании неактивированных сцинтилляционных кристаллов administrator Срд, 06/29/2016 - 14:38
Теплообмін і аеродинаміка складнопрофільованих теплообмінних поверхонь administrator Чтв, 07/07/2016 - 10:44
Теплообмен и аэродинамика сложнопрофилированых теплообменных поверхностей administrator Чтв, 07/07/2016 - 10:44
Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю administrator Птн, 07/08/2016 - 17:45
Терагерцовая телекоммуникационная система широкополосного радиодоступа с гигабитной пропускной способностью administrator Птн, 07/08/2016 - 17:45
Термічна стабільність та експлуатаційна надійність нанорозмірних металевих плівок на діелектриках та напівпровідниках administrator Птн, 07/08/2016 - 00:25
Термическая стабильность и эксплуатационная надежность наноразмерных металлических пленок на диэлектриках и проводниках administrator Птн, 07/08/2016 - 00:25
Термомолекулярна енергетика: дослідження термодинамічних функцій та природи гістерезиса в процесах «стиснення-розширення» звичайних і конфігураційних репульсивних клатратів. editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:52
Термомолекулярна энергетика: исследование термодинамических функций и природы гистерезиса в процессах «сжатие-расширение» обычных и конфигурационных репульсивных клатратов. editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:52
Технологічні засади одержання високоміцних виробів з конструкційних композиційних матеріалів для спеціального машинобудування administrator Срд, 07/06/2016 - 13:45
Технологічні основи зменшення кількості переходів в формоутворюючих операціях витягування, обтиску та роздачі editor2 Сбт, 11/11/2017 - 15:31
Технологічні основи шліфування нежорстких деталей зі складною поверхнею administrator Сбт, 12/26/2015 - 21:18
Технологічні особливості прогнозування властивостей розплавів і структури металу виливків для роботи в екстремальних умовах editor2 Втр, 10/10/2017 - 15:10
Технологічні процеси нанесення покриттів із модифікацією поверхонь виробів потоками компресійної плазми administrator Срд, 07/06/2016 - 20:54
Технологічні процеси нанесення покриттів із модифікацією поверхонь виробів потоками компресійної плазми administrator Срд, 07/06/2016 - 20:54

Сторінки