Енергетика та енергоефективність

Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод АЕС

Розроблено комплекс рішень, що спрямовані на вдосконалення математичного та програмного забезпечення автоматизованого моніторингу об’єктів навколишнього середовища за рахунок розширення математичних методів розв’язання спеціалізованих задач предметної області, покращення показників швидкодії обміну інформацією між компонентами системи та оптимізації використання пам’яті.

Розробка комплексу науково-технічних рішень для створення системи енергоменеджменту закладів освіти МОН України

Розглянуто системи енергоменеджменту у різних ВНЗ України. Розроблено методики проведення енергетичних обстежень для об’єктів соціальної сфери та визначення базового рівня енергоспоживання будівель для оцінки впровадження енергозберігаючих заходів. Розроблені математичні моделі теплового стану приміщень з урахуванням впливу сонячної радіації, власного теплового випромінювання та різного ступеню теплового захисту, на базі європейських стандартів (спрощена погодинна модель 5R1C), програмного продукту EnergyPlus, досліджено переривчасті режими роботи опалення.

Розробка ресурсозберігаючого регламенту пресування вуглеграфітових виробів

Розроблено ресурсозберігаючий регламент екструзії вуглеграфітових блоків через мундштук, який полягає у визначенні раціональних температурно-швидкісних параметрів пресування електродних заготовок та забезпечує зменшення виходу бракованих виробів на 4–5 %. Експериментально досліджено коефіцієнт динамічної в’язкості коксопекової суміші, зсувні напруження під час її руху через мундштук на границі маса – поверхня мундштука та проведено термоаудит пресового інструменту під час екструзії електродних блоків в промислових умовах.

Розробка високоефективного та екологічно безпечного водневого теплогенератора для комунальної енергетики

Використання водню в якості палива у контактному теплогенераторі для опалення та гарячого водопостачання дозволить підвищити енергетичну ефективність, екологічну безпеку, надійність та якість систем та процесів теплозабезпечення міст, районів, окремих житлових та промислових зон та сприятиме відкриттю можливості виходу країні на ринки з екологічно чистими технологіями і устаткуванням.

Розробка та дослідження комбінованого сонячного колектору на основі алюмінієвих теплових труб для ефективного перетворення сонячної енергії в електричну та теплову

Створено принципово нове технічне рішення елементу сонячної енергетичної установки – комбінованого сонячного колектору, для одночасного перетворення сонячної енергії в теплову та електричну. В ході реалізації проекту розроблено, виготовлено та досліджено макетні зразки теплових труб для комбінованого сонячного колектору та макетний зразок комбінованого сонячного колектору, проведені теплотехнічні дослідження алюмінієвих теплових труб та теплових і електричних характеристик комбінованого сонячного колектору на їх основі, що підтвердили перспективність їх використання.

Енерготехнологічний комплекс з інтелектуальним керуванням робочим режимом та віброзахистом з використанням репульсивних клатратів

Отримано нові результати на засадах термомолекулярної енергетики в межах розробки прикладної теорії інтелектуального керування робочим режимом енерготехнологічного комплексу з застосуванням репульсивних клатратів для віброзахисту оператора та обладнання комплексу в умовах динамічної дії на робоче середовище та створення на її основі пристроїв ефективного руйнування та віброзахисту.

Розробка енергоефективних конструкцій печей прямого нагрівання Кастнера для графітування електродних виробів

Розроблено енергоефективні конструкції та регламенти експлуатації печей Кастнера для графітування великогабаритних електродних заготовок, що не мають аналогів в Україні та забезпечують зменшення питомої витрати електроенергії на 20–25 %. Експериментально досліджено теплоелектричний стан печі прямоточного нагрівання підчас графітування електродних заготовок з різними компенсаційними вставками.

Комплексне фізико-хімічне гальмування корозійних процесів і підвищення ефективності теплообміну у водному середовищі для енергозбереження ресурсів України

З метою підвищення енергоефективності процесів теплопередачі досліджено процеси накипоутворення та корозії на поверхні теплообміну. Створені експериментальні установки та методики осадження накипу в умовах роботи водогрійного і парового котлів при температурі 95 ± 2 ºС, які відрізняються від відомих тим, що дозволяють контролювати і регулювати швидкість накипоутворення, використовуючи постійну подачу свіжої води для підтримки постійного складу водного середовища.

Науково-методичні основи оптимізації структурно-параметричних рішень гнучких систем електропостачання в умовах реструктуризації ринку електроенергії

Розроблено науково-технічні та методологічні засади:
побудови гнучких систем електропостачання, алгоритмічного та програмного забезпечення розрахунків для прийняття оптимальних структурно-параметричних компонувальних рішень з урахуванням покриття прогнозних графіків навантажень систем електропостачання (СЕП);
визначення раціонального складу та параметрів комплексних джерел розосередженої генерації, відповідно до умов їх використання, з урахуванням економічних, екологічних, соціальних та інших факторів;

Створення широкосмугових високовольтних вимірювальних підсилювачів та систем їх дослідження та метрологічної атестації

Установлені закономірності функціонування підсилювачів з послідовно адитивно з’єднаними операційними підсилювачами для напруги 1000 В і діапазонів частот

Сторінки